Available courses

Cursul „Developing Teacher Competencies in a Digital Context”, dezvoltat în cadrul proiectului ERASMUS+ „Educație antreprenorială și dimensiune internațională pentru incluziune socio-economică“ 2017-1-RO01-KA104-036611 pentru cadrele didactice, ca modalitate de formare continuă în sistem asincron, acoperă nevoia profesorilor de pregătire și formare ca elemente de sustenabilitate și rezultate pe termen lung ale proiectului Erasmus+ care urmărește dezvoltarea competențelor de predare, învățare, evaluare, formare a adulților în context digital.
Programul de formare are 20 ore și se finalizează cu certificat unic, cu numele și prenumele participantului, securizat, semnat și ștampilat și SUPLIMENT cu competențele obținute și modulele parcurse.
Cursul se desfășoară în limba română, în format online, pe platforma Moodle, în sesiuni de formare individuale asincron.
Pentru a urma cursul se plătește taxa de 120 de lei prin sistemul securizat de plată cu cardul bancar.

cerificat specimen cerificat specimen